แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้น (โหลดข้อมูลทุก 1 นาที)

เวลาประมวลผลล่าสุด: 23:34