logo MOPH R8Way โปรแกรมดูข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื้น คลังยา, ตู้แช่วัคซีน, ตู้แช่ยา เข้าสู่ระบบ
สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8